DSC_0001.JPG

 

早上5點從台北出發~8點多就到花蓮海洋公園

 

姐姐之前曾經來過海羊公園兩次~這次是專程帶Q寳來的~

 

 

DSC_0002.JPG

DSC_0003.JPG

 

DSC_0004.JPG

DSC_0005.JPG

DSC_0006.JPG

 

DSC_0007.JPG

DSC_0008.JPG DSC_0009.JPG

 

DSC_0010.JPG

DSC_0011.JPG

早上10點的海獅秀~

 

 

 

DSC_0012.JPG

DSC_0013.JPG

DSC_0014.JPG

DSC_0015.JPG

DSC_0016.JPG

DSC_0017.JPG

DSC_0018.JPG

DSC_0019.JPG

DSC_0020.JPG

DSC_0021.JPG

DSC_0022.JPG

DSC_0023.JPG

DSC_0024.JPG

DSC_0025.JPG

DSC_0026.JPG

DSC_0027.JPG

DSC_0028.JPG

DSC_0029.JPG

DSC_0030.JPG

DSC_0031.JPG

DSC_0032.JPG

DSC_0033.JPG

DSC_0034.JPG

DSC_0035.JPG

DSC_0036.JPG

DSC_0037.JPG

DSC_0038.JPG

DSC_0039.JPG

DSC_0041.JPG

 

玩碰碰船......

 

 

 

 

 

DSC_0042.JPG

DSC_0043.JPG DSC_0044.JPG

 

DSC_0045.JPG

DSC_0046.JPG

 

玩海盜船...

 

DSC_0047.JPG

 

DSC_0048.JPG

 

姐姐不敢玩海盜船~爸比帶Q寳上去玩~我們家Q寳果然膽子很大

 

 

 

DSC_0049.JPG

 

DSC_0050.JPG

DSC_0051.JPG

DSC_0052.JPG

 

玩旋轉木馬.....

 

 

 

 

DSC_0053.JPG

DSC_0054.JPG

DSC_0055.JPG

DSC_0056.JPG

DSC_0057.JPG

DSC_0058.JPG

DSC_0059.JPG

DSC_0060.JPG

DSC_0061.JPG

DSC_0062.JPG

DSC_0063.JPG

DSC_0064.JPG

DSC_0065.JPG

DSC_0066.JPG

DSC_0067.JPG

DSC_0068.JPG

DSC_0069.JPG

DSC_0070.JPG

DSC_0071.JPG

 

12點半看海豚秀

 

 

DSC_0072.JPG

DSC_0073.JPG

 

DSC_0074.JPG

 

 

DSC_0075.JPG

 

DSC_0076.JPG

 

 

DSC_0077.JPG

DSC_0078.JPG

DSC_0080.JPG

DSC_0081.JPG

DSC_0082.JPG

DSC_0083.JPG

DSC_0085.JPG

DSC_0086.JPG

DSC_0087.JPG

DSC_0088.JPG

DSC_0089.JPG

DSC_0090.JPG

DSC_0092.JPG

DSC_0093.JPG

DSC_0094.JPG

DSC_0095.JPG

DSC_0096.JPG

DSC_0097.JPG

DSC_0098.JPG

DSC_0099.JPG

DSC_0100.JPG

DSC_0101.JPG

DSC_0102.JPG

 

DSC_0103.JPG

 

DSC_0104.JPG

DSC_0107.JPG

DSC_0109.JPG

 

DSC_0110.JPG

DSC_0111.JPG

DSC_0112.JPG

 

我們有買海獅親親的票卷~因為以前姐姐有親過~妹妹當然也要讓她體驗一下海獅親親啦~

 

 

 

 

DSC_0119.JPG

 

DSC_0120.JPG

DSC_0121.JPG  

 

遠雄海洋公園

電話:(03)8123-199

地址:974 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號

 

arrow
arrow
    文章標籤
    玩樂園
    全站熱搜

    不完美老師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()